Resurser Produktoverensstemmelse

Til bund

Læs mere
Statistisk produktverifikation

Tekst på engelsk. Artiklen belyser muligheden for brug af statistisk produktverifikation af brændstofudleveringsstandere.
Brændstofudleveringsstandere ombygges jævnligt. Ombygning krævede tidligere at der blev udført en produktverifikation efter modul F. Det håndhæves ikke længere i Danmark. Betragtningerne om statistisk produktverifikation er alment gældende og stadig aktuelle for andre produktkategorier.
Link til artikel
20140810/2021

Læs mere
Trin for trin teknisk dossier

Alle der producerer skal etablere et teknisk dossier. Det giver mening, uanset om det er krævet eller ej, fordi det tekniske dossier også er en beskyttelse af dig som producent.
Her kan du læse om hvordan det kan gøres på en systematisk måde.
OBS Vejledningen er ikke fuldt dækkende for stoffer og materialer.
Link til artikel
Indeksfane til teknisk dossier
2017/2021


2014/32 TEC

2014/32/EU Step by step to TEC

Tekst på engelsk. Hvordan forbereder du en EU TEC. Vi ser på dokumentation, veje til overensstemmels, valg af notificeret organ og mere.
OBS: Meget af indholdet er dækkende for de fleste direktiver; men fokus er på 2014/32/EU.

Link to paper Date 20231125

Læs mere
Import af komponenter og produkter

Faldgrupper er der nok af. Her er lidt om hvilke udfordringer vi er stødt på undervejs. På "Produktoverensstemmelse og legalmetrologi" kan du finde video på engelsk og engelsk/mandarin om overensstemmelse.
Link til artikel
20190226/20191010/20210315


Læs mere
Risikovurdering

Risikovurdering skal altid gennemføres i større eller mindre udstrækning. Hvad er risikovurdering i forhold til forordninger og direktiver? Vi kender risikovurdering fra det strukturerede arbejdsmiljøarbejde i virksomhederne og den økonomiske risikovurdering. Ord og begreber kan være forskellige i forskellige brancher og de er i al fald forskellige fra sprog til sprog.
Lær hvordan du klarer risikovurderingen. I artiklen er der links til 6 gennemarbejdede eksempler.
Link til artikel

20190328/20210610