Produktoverensstemmelse

Generic placeholder image

Specifikation og dokumentation

Papirarbejdet er lige så vigtigt som den gode ide og den gode udførelse. qa-tech ApS hjælper med alle forhold af produktoverensstemmelse.
Vejen til sikker kravsopfyldelse er systematik.

  • specifikation og dokumentation (teknisk dossier)
  • hvilke kravdokumenter skal jeg opfylde?
  • risikovurdering
  • prøvningsplan og beregninger
  • mærkning og sikringer
  • erklæringer

Det anbefales at du starter og at vi kommenterer og rådgiver hen ad vejen.
Vi hjælper også gerne med struktur og indhold, hvis du ikke selv har tid eller er kørt fast.

Generic placeholder image

Krav til produktet

qa-tech ApS hjælper med at få fastlagt de relevante kravdokumenter til produktet på det ønskede marked.
Vi har erfaring indenfor EEA (EU mm), Nordamerika, Australien og New Zealand indenfor en bred vifte af produkter.
Det betyder at vi kan hjælpe med at minimere tid og omkostninger ved prøvning og eventuel godkendelse.
Mærkning til flere forskellige markeder/flere forskellige krav kan også være en udfordring. Vi arbejder med mange EU forordninger og direktiver og deres tilsvarende krav i 3. lande.

Generic placeholder image

Opdateringer

Der er ofte udfordringer ved opdatering af produkter. Kravdokumenter og standarder kan være ændrede siden produktet blev overensstemmelsesvurderet og kompetencen i organisationen er måske også ændret. Lad

qa-tech ApS gennemgå din dokumentation og holde dig opdateret på kravene.