bag qa-tech..


qa-tech ApS blev startet i 2012 af Carsten Gianelli.

Carsten Gianelli
Carsten har industriel erfaring fra produktudvikling, salg og service, blandt andet i virksomheder som
 • Radiometer Danmark ApS
 • Haldor Topsøe A/S,
 • Rosemount A/S,
 • Dansk Oliemålerservice A/S og
 • Doms Metrology ApS
Erfaring med ledelse og systemopbygning ved
 • opbygning og vedligeholdelse af ledelsessystem (ISO 9000)
 • opbygning af miljøledelsessystem (ISO 14001)
 • opbygning og drift af akkrediteret inspektionsorgan (ISO 17020)
 • opbygning og drift af akrediteret kalibrerings- og prøvningslaboratorium (ISO 17025)
 • opbygning og drift af EU notificeret organ
 • opbygning af flere arbejdsmiljøledelsessystemer (Norsok S-006)
Mere end 30 års erfaring med myndighedshåndtering på arbejdsmiljø-, miljø-, produkt- og sikkerhedsområder som konsulent, teknisk leder og administrerende direktør.

Formelle uddannelser
Kemotekniker,
Atex-diplomkursus,
ISO 9001 auditor,
Arbejdsmiljøkoordinator,
Master i Teknisk Miljøledelse (MEM)

Teknisk sparringspartner til flere laboratorieledelser og teknisk assessor.

qa-tech ApS anvender mestersTJEK ApS dokument- og processtyringssystem.