Resurser Dansk legalmetrologi

væsker bortset fra vand

En forudsætning for enhver verifikation, er at den fysiske enhed stemmer overens med sin dokumentation.

Til bund

Regelsæt frem til 20180701
relevante

Bekendtgørelser

Måletekniske Direktiver og vejledninger

Måletekniske Meddelelser

Regelsæt fra 20180701
relevante

Bekendtgørelser

Vejledninger