Resurser Dansk legalmetrologi

væsker bortset fra vand

En forudsætning for enhver verifikation, er at den fysiske enhed er i overensstemmelse med sine kravdokumenter og sin egen mærkning.

Til bund

Regelsæt frem til 20180701
relevante

Bekendtgørelser

Måletekniske Direktiver og vejledninger (relevante)

Måletekniske Meddelelser (relevante)