Resurser Akkrediterede mm

Til bund

droplets
Parametre for vand som ofte anvendes i fysisk kalibrering og prøvning

Referencer:
densitet/rumudvidelse: Bettin, Horst & Speiweck, Frank: Die Dichte des Wassers as Funktion der Temperatur nach Einführung der Internationalen Temperaturskala von 1990. PTB-Mitteilungen 3/90.
damptryk: Clausius-Clapeyron ligningen: Flere kilder se fx. Wikipedia.
damptryk: Antoine ligningen: Antoine, L. C. 1888. med konstanterne A = 5.07131, B = 1730.63 og C = 233.426.

Minimum værdi = 0 oC. Maksimum værdi = 50 oC. Deling = 0.01 oC. Default værdi = 20 oC. Vælg (eller tast og benyt decimal punktum).

Specifikt volumen iht. EN1434-1:1997

Temperaturer typiske for kalibrering af (varme)energimålere.
Link til oversigt
Dato 20161010

Læs mere
ISO17025 8.5 Handlinger til adressering af risici og muligheder

I DS/EN ISO/IEC 17025:2017 kommer den risikobetonethed, som er anvendt i mange HLS ledelsesstandarder til udtryk. Det er ikke nyt, for det var der allerede i DS/EN ISO 17025:2005; blot på en anden måde. Artiklen kan eventuelt læses sammen med artiklen i Resurser->til produktoverensstemmelse-> "Risikovurdering".
Link til artikel
Hent forslag til procedure..
Dato 20191121

Læs mere
Løbende kontrol af dampretursystemer

Reglerne for kontrol af dampretur trin II systemer er blevet ændret flere gange siden den første bekendtgørelse i 1997. De nuværende regler foreskriver brug af DS/EN 16321-2 for "Nye tankstationer". Samtidig udfases brugen af akkreditering i kontrollen.
Her kan du se en oversigt over de mulige kontroller.
Link til oversigt
Dato 20161010/20210322