Akkrediterede virksomheder og dem på vej...

Generic placeholder image

Hjælp til..

 • udarbejdelse, omlægning, udvidelse eller opdatering af virksomhedens ledelsessystem
 • etablering og afholdelse af sammenlignings- eller præstationsprøvninger
 • træning af personale og ledere i forståelse af akkrediteringsstandarder
 • omfangsrige afvigelser

Hertil et bredt udsnit af tekniske ydelser, som fx

 • validering af software og beregninger
 • specifikation af softwareændring
 • midlertidig ansættelse som teknisk chef eller konsulent

Generic placeholder image

Officiel kontrol

Er du intereseret i at kunne udføre officiel kontrol for dine lokale myndigheder? qa-tech ApS kan hjælpe dig indenfor områderne

 • miljø (fx dampretur trin I og II kontrol)
 • sikkerhed (fx kontrol af elektrisk udstyr, stiger, ildslukkere, trykbærende udstyr) og
 • legalmetrologi (reverifikation)

Vores erfaring med tolkning og skrivning af internationale og danske officielle vejledninger er lang og solid.

Generic placeholder image

Usikkerhedsbudget

qa-tech ApS kan hjælpe med

 • etablering og
 • ændring

af usikkerhedsbudgetter.
Ved ændringer i metode, udstyr eller krav skal usikkerhedsbudgttet tjekkes.

qa-tech ApS har erfaring i at oprette, vedligeholde og tilpasse usikkerhedsbudgetter. Ikke blot ud fra EA/ILAC og standarders krav; men også for mere komplekse ikke-standardiserede måleligninger med mange uskkerhedskomponenter.