Specialiseret konsulentvirksomhed

indenfor produktoverensstemmelse og hjælp til teknisk akkrediterede virksomheder

Generic placeholder image

Produktoverensstemmelse & legalmetrologi

qa-tech ApS hjælper udviklere, producenter og importører med udfordringerne ved

 • 2006/1907 EU REACH forordningen
 • 2008/1272 EU CLP forordningen (GHS)
 • 2010/35/EU Transportabelt trykbærende udstyr direktivet
 • 2014/32/EU Måleinstrumentdirektivet
 • 2014/34/EU ATEX produktdirektivet
 • 2014/68/EU Trykbærende udstyr direktivet
 • 2016/425 EU Forordningen om personlige værnemidler
 • de relevante OIML anbefalinger, WELMEC guides og standarder og
 • forhandling med myndigheder og leverandører

Fcc og CCC er ikke fremmed for os.
Har du brug for hjælp til teknisk dossier, risikovurdering, håndtering af myndigheder eller notificeret organ, så kontakt os.

Læs mere »
Generic placeholder image

Akkrediterede virksomheder og dem på vej...

qa-tech ApS hjælper teknisk akkrediterede virksomheder og virksomheder der har besluttet at lade sig akkreditere med

 • ledelsessystemer efter ISO/IEC17000 serien
 • oplæring og træning af teknisk leder og operativt personale
 • udarbejdelse af usikkerhedsbudgetter
 • tekniske beregninger og validering af teknisk software
 • design af måleudstyr og
 • legalmetrologiske forhold

qa-tech ApS er tilknyttet flere akkrediterede virksomheder som teknisk sparring for ledelsen.

Læs mere »