Kursusliste

Alle kursus kan genemføres som virksomhedskursus. Kontakt os for et tilbud.
Klik på billedet for at læse mere
Til bund

Tilmelding
Du kan tilmelde dig kurser og aktiviteter med kontaktformularen på www.qa-tech.dk.
Hvis der ikke er plads får du besked hurtigst muligt. Er der tale om et kursus eller en aktivitet som er planlagt til flere datoer, vil du blive kontaktet og får tilbudt plads på en alternativ dato. Husk at din tilmelding er bindende.
Aflysning
Kurset gennemføres kun ved det anførte "Minimum antal deltagere". Ved for få tilmeldinger forbeholder vi os retten til at udskyde eller aflyse kurset.
Betaling
Den opgivne pris dækker selve kurset/aktiviteten inklusive forplejning og eventuelle materialer, med mindre der er nævnt andet i kursus- eller aktivitetsbeskrivelsen. Alle priser er eksklusive moms. Betalingen sker mod faktura og fakturaen skal være betalt senest 14 før kursus/aktivitetsdatoen.
Rabat
Ved samtidig tilmelding af 4 deltagere fra samme virksomhed på samme rekvisitionsnummer ydes 10 % rabat. Ved samtidig tilmelding af 8 deltagere fra samme virksomhed på samme rekvisitionsnummer ydes 20 % rabat.
Flytning og afmelding
Der kan frit foretages flytning til et andet kursus eller meldes afbud inden 3 uger før kursus start. Foretages der afmelding eller afbud indtil 5 dage før kursusstart tilbagebetales 50 % af det betalte kursusgebyr. Ved afmelding senere end 5 dage før kursusstart tilbagebetales der intet. Du er altid velkommen til at lade en kollega møde i stedet for dig, hvis du selv er forhindret i at deltage.
Kursusstedet
Kursusstedet oplyses senest en uge inden kursusstart. Kursusstedet vælges primært så færrest af deltagerne behøver at rejse langt.
Forbehold
qa-tech forbeholder sig ret til at foretage ændringer af tid, sted, indhold, aflysning, pris og tager forbehold for eventuelle fejl.


Risikovurdering af produkter

Risikovurderingen af et produkt omfatter mere end det du tror produktet kan anvendes til !
Med revisionen af flere EU direktiver i 2016 er det et krav at producenten indleverer en risikovurdering. Hvad betyder det i forhold til EU regelsættet - og hvordan håndteres det i praksis? På kurset belyses forholdene ved brug af cases. Deltagerne er velkomne til at indsende forslag inden kursus.

Kursus # 20010 ·  Varighed: 6 timer, inkl. frokost ·  Minimum antal deltagere: 4 ·  Pris pr. deltager ekskl. moms DKK 6400.


Dampreturkontrol - bliv kompetent firma

Miljøstyrelsens bekendtgørelse 1175 har medført at et kompetent firma kan udføre kontrol af dampretur trin 2 systemer, som er installeret efter 01/01-2012. Kurset sikrer at din virksomhed er kompetent til opgaven.
På kurset gennemgås regelsættet, de mulige prøvningsmetoder iht. EN16321-2 og de praktiske forhold ved kontrollen.

Kursus # 20310 · Varighed: 6 timer, inkl. frokost ·  Minimum antal deltagere: 8 ·  Pris pr. deltager ekskl. moms DKK 4100.


Plombering af måleanlæg i trafiksektoren

Plomberinger kan udføres på mange måder og beskrivelserne af hvor og hvordan der skal plomberes er ikke altid lette at finde. På kurset gennemgår vi principper og praksis i en god legal metrologisk plombering. Vi kommer ind på hvor oplysninger om plombering af aktuelle måleanlæg kan findes.

Kursus # 20410 · Varighed: 6 timer, inkl. frokost ·  Minimum antal deltagere: 8 ·  Pris pr. deltager ekskl. moms DKK 4100.


Få mere ud af certifikater og stil krav til din leverandør

Stiller du krav når du sender udstyr til kalibrering? Det er dig som skal bruge udstyret bagefter og derfor bør du i egen interese sørge for at det du får er det du skal bruge. Mange kalibreringsleverandører har standardløsninger som måske - måske ikke er det optimale for dig og din brug af udstyret. På kurset tager vi udgangspunkt i brugerens behov og opbygger en række krav som du bør stille overfor din kalibreringsleverandør.

Kursus # 30010 · Varighed: 3 timer ·  Minimum antal deltagere: 8 ·  Pris pr. deltager ekskl. moms DKK 2600.


Ledelsessystemer, introduktion - og om godt i gang

Kursus for virksomheder, der måske allerede har et ledelsessystem som KLS eller et arbejdsmiljøledelsessystem og som overvejer at gå videre. Årsagerne kan være mange, kundekrav er en af dem. På kurset ser vi på hvad og hvordan, det kan lade sig gøre at indføre eller udvide et ledelsessystem - uden at det bliver for omkostningstungt for virksomheden.

Kursus # 50010 ·  Varighed: 6 timer, inkl. frokost ·  Minimum antal deltagere: 4 ·  Pris pr. deltager ekskl. moms DKK 6400.


ISO17020 akkrediteringsstandarden for inspektionsorganer

Kursus for virksomheder, der måske allerede har et ledelsessystem som KLS eller et arbejdsmiljøledelsessystem og som overvejer at gå videre. Årsagerne kan være mange, kundekrav er en af dem.
På kurset ser vi på hvordan, det kan lade sig gøre at indføre eller udvide et ledelsessystem - uden at det bliver for omkostningstungt for virksomheden. Vi gennemgår anvendelsen af inspektionsorganer i den offentlige regulering og ser på de forskellige typer af inspektionsorganer. Undervejs besvares: Hvad lægger akkrediteringsorganerne vægt på ? Forhold ved inspektionsarbejde i udlandet? Overgange fra andre ledelsessystemer fx KLS til ISO/IEC17020 og mere.

Kursus # 50100 · Varighed: 3 timer, inkl. frokost ·  Minimum antal deltagere: 4 ·  Pris pr. deltager ekskl. moms DKK 4050.
Til top