QA-tech ApS är en professionell rådgivning och utbildningsföretag, arbetar i huvudsak inom områdena

 • Arbetsmiljö
 • Miljö
 • Management System
 • CE-överensstämmelse för produkter där det finns flera direktiv
 • Legalmetrologi

QA-tech ApS erbjuder

 • Hjälp i samband med CE-försäkran om överensstämmelse för produkter
 • Hjälp i samband med snabb hantering av – särskilt inom miljö, arbetsmiljö och tekniska godkännanden
 • Ad hoc hjälp – Till exempel om du saknar en skriftlig instruktion, en manuell, en riskbedömning, en preliminär quality manager eller ha gjort en mäteusikkerhedsbudget
 • Kurs och utbildning – även med er och speciellt för dina anställda
 • Förberedelse av material för undervisning – i text eller video form – det språk du och dina anställda talar

QA-tech ApS arbetar med ett antal företag och individer, så att vi kan hjälpa till i stort sett alla områden.

System hjälper oss genom att underlätta vårt arbete och göra oss effektivare. QA tech har mallar och baserat on-line ledningssystem inom flera områden. För flera av som tillägg. Yrkesmässig hantering av hälsa och säkerhet och kvalitet är två av QA-Techs specialiteter.

Läs mer

EU-flag

Många har utmaningar när det finns flera EU-direktiv i spelet för den produkt de vill sätta på marknaden. Produkter måste också anpassas till andra marknader utanför EU/EES, kan du enkelt få tvivel om hur t.ex. märkningen skall vara utformade och vilka handlingar skall lämnas i den tekniska dokumentationen.

Läs mer

kursus1

Effektiv träning och övningar är viktiga för alla företag, små som stora. Vi kräver även att alla kurser och utbildningar är

 • spännande
 • konkreta og
 • nära till praktik

Det är viktigt för oss att deltagaren har något med dem från kurs eller utbildning, annars är det ett slöseri med tid.

Läs mer