Overensstemmelse af produkter

Vejen til overensstemmeserklæring kan virke lang og snirklet. Især hvis der er flere forordninger og direktiver i spil.
Hvis du er anlægsejer, der skal modificere et ce-mærket produkt, importør af produkter fra 3. land eller fabrikant af et producent som du vil afsætte på det indre marked, kan QA-tech hjælpe dig. Kontakt os og vi finder en løsning, der passer dig.

QA-tech hjælper med at få styr på

 • Udarbejdelse af og struktur på den krævede tekniske dokumentation herunder
  • risikovurdering
  • Legalmetrologiske sammenhænge
  • koblinger til andet regelsæt
  • installations-, drifts-, reparations-, vedligeholdelses-, og bortskaffelsesvejledning
  • plomberingbeskrivelse
  • mærkningsbeskrivelse og produktmærkning
 • Udarbejdelse af testplan
 • Vurdering af indhentede testrapporter
 • Valg af det rigtige notificerede organ til dit produkt – inden for din tidsramme – passende til din økonomi.
 • Udarbejdelse af leverandørbrugsanvisning for stoffer og kemikalier
 • Udarbejdelse af fabrikanterklæring
blue_guide2014
QA-tech har lang erfaring med at hjælpe producenter og Carsten Gianelli har lang erfaring i at samarbejde med de store Europæiske notificerede organer og de nationale metrologiinstitutter.
 

QA-tech kan hjælpe, når dit produkt falder indenfor et eller flere af følgende direktiver:

 • Maskindirektivet (herunder lavspændingsdirektivet),
 • Trykudstyrsdirektivet (PED-directive),
 • Trykbeholderdirektivet (SPE-directive),
 • ATEX-direktivet og
 • Måleinstument-direktivet
QA-tech arbejder ud fra en skriftlig aftale og fortrolighed er en selvfølge.