Overensstemmelse af produkter

Vejen til overensstemmeserklæring kan virke lang og snirklet. Især hvis der er flere direktiver i spil.
Hvis du er anlægsejer, der skal modificere et ce-mærket produkt, importør af produkter fra 3. land eller fabrikant af et producent som du vil afsætte på det indre marked, kan QA-tech hjælpe dig. Selvom opgaven kan synes stor og uoverkommelig, så er det ikke raketvidenskab. Kontakt QA-tech og vi finder en løsning, de passer dig.

QA-tech kan hjælpe med at få styr på

 • Udarbejdelse af og struktur på den krævede dokumentation herunder
  • teknisk dossier
  • installations-, drifts-, reparations-, vedligeholdelses-, og bortskaffelsesvejledning
  • plomberingbeskrivelse
  • mærkningsbeskrivelse og mærkning
 • Udarbejdelse af testplan
 • vurdering af indhentede testrapporter
 • Valg af det rigtige notificerede organ til dit produkt – inden for din tidsramme – passende til din økonomi.
 • Udarbejdelse af overensstemmelsesattest/fabrikanterklæring
blue_guide2014
QA-tech har lang erfaring med at hjælpe producenter og Carsten Gianelli har lang erfaring i at samarbejde med de store Europæiske notificerede organer og de nationale metrologiinstitutter.
 

QA-tech kan hjælpe, når dit produkt falder indenfor et eller flere af følgende direktiver:

 • Maskindirektivet (herunder lavspændingsdirektivet),
 • Trykudstyrsdirektivet (PED-directive),
 • Trykbeholderdirektivet (SPE-directive),
 • ATEX-direktivet og
 • Måleinstument-direktivet
QA-tech’s arbejde for dig sker i henhold til den skriftlige aftale vi indgår inden arbejdet starter.
Hemmeligholdelse af vore aftaler og deres indhold er en selvfølgelighed.